Uncategorized

BiznesAlbania merr pjesë në prezantimin e projektit “Qasjet në drejtësi për mosmarrëveshjet e punës”

BiznesAlbania merr pjesë në prezantimin e projektit “Përmirësimi i qasjes në drejtësi për mosmarrëveshjet e punës përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit” i financuar nga Qeveria Suedeze dhe i zbatuar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), në Shqipëri. Ky projekt u prezantua në ambjentet e kompanisë “Ardeno”. Projekti synon të përmirësojë qasjen në drejtësi të gjithë aktorëve […]

Uncategorized

Mentoring in the framework of the project “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network” (CIDE- NET)

BiznesAlbania, in the framework of the INTERREG Balkan-Mediterranean Program 2014-2020 funded by the EU and the European Regional Development Fund (ERDF), participated in the implementation of the project “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network” (CIDE- NET) to promote co-operation among the 5 countries in the region, of which 3 EU member states (Greece, Bulgaria, Cyprus) […]

Uncategorized

Mentorimi në kuadër të projektit “Rrjeti i ndermarrjeve per nxitjen e krijimit dhe inovacionit” CIDE-NET

BiznesAlbania në kuadër të programit INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 projekt i financuar nga BE dhe nga Fondi i Zhvillimit Rajonal Europian (ERDF), mori pjesë në zbatimin e projektit “Rrjeti i ndërmarrjeve për nxitjen e kreativitetit dhe inovacionit” CIDE-NET me fokus për të promovuar bashkëpunimin midis 5 vendeve të rajonit nga të cilat 3 vende pjesëtare të […]

Uncategorized

BiznesAlbania in the framework of the project “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network” (CIDE-NET) distributes certificates to beneficiaries.

BiznesAlbania in the framework of the project “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network” (CIDE-NET) which supports entrepreneurs in selected sectors to run competitive and viable businesses to increase their effectiveness and sustainability, certifies project beneficiaries according to their Type A group (those who attended face-to-face training) and Type B (those who attended online sessions). Project […]

Uncategorized

BiznesAlbania në kuadër të projektit “Rrjeti i Ndërmarrjeve për Nxitjen e Kreativitetit dhe Inovacionit (CIDE-NET) shpërndan certifikatat për përfituesit.

BiznesAlbania në kuadër të projektit “Rrjeti i ndërmarrjeve për nxitjen e kreativiteti dhe inovacionit CIDE – NET” e cila mbështet sipërmarrësit në sektorë të veprimtarive të zgjedhura për të drejtuar biznese konkurruese dhe të zbatueshme për të rritur efektivitetin dhe qëndrueshmërinë e tyre certifikon përfituesit e projektit sipas grupimit të tyre të Tipit A (ata […]

Uncategorized

BiznesAlbania held the workshop on topic “The role of workers’ and trade unions”

BiznesAlbania on 25.10.2019 in cooperation with the Union of Independent Trade Unions of Albania (BSPSH) held a National awareness raising event in the framework of WIM3 regional project on “The role of workers’ and trade unions”. The event was attended by representatives of BiznesAlbania, the Union of Independent Trade Unions of Albania, as well as […]

Uncategorized

BiznesAlbania zhvillon workshopin me teme “ Roli i keshillave te puntoreve dhe sindikatave”

BiznesAlbania me 25.10.2019 ne bashkepunim me Bashkimin e Sindikatave te Pavaruara te Shqiperise (BSPSH) zhvilloi workshop-in ne kuader te projektit rajonal WIM3 me teme “ Roli i keshillave te punetoreve dhe sindikatave” i bashkefinancuar nga Bashkimi Europian. Ne aktivitet moren pjese perfaqesues te BiznesAlbania, Bashkimit te Sindikatave te Pavarura te Shqiperise, si dhe anetare te degeve […]

Uncategorized

Shkenca kompjuterike e mentalitet krijues. Gjimnazistët në fokusin e studentëve shqiptarë në Amerikë

Një grup të rinjsh shqiptarë që jetojnë në SHBA, janë vënë në krye të një iniciative që synon të sjellë në Shqipëri programin trevjeçar mbi shkencat kompjuterike dhe mentalitetin krijues. Projekti do të realizohet në bashkëpunim me “Code.X”, një organizatë amerikane e universitetit Stanford. Ori Hoxha, i cili ka studiuar bioteknologji, është përfaqësues i Alfa […]

Uncategorized

48 vende të lira pune në sektorin e Turizmit Vlore.

Gjate ` Panairit Të Turizmit ne Vlore  I cili u zhvillua në kuader të projektit Set Tour Lab, bizneset shprehën nevojat e tyre per staf të kualifikuar në sektorin e turizmit.Janë 48 vende të lira pune në pozicione si menaxher, barist, kuzhinier, kamarier, agjent turistik, marketing, punonjës zyre dhe pasticier.Personat e kualifikuar ne këto pozicione […]