Lajme

Thirrje për zgjedhjen e 15 pjesëmarrësve për “Kursin e Trajnimit për Zhvillimin e Specialiteteve Enogastronomike Vendase në Shqipëri”

Kursi i trajnimit ka për qëllim të promovojë përfshirjen sociale të të rinjve, të grave dhe emigrantëve të kthyer, nëpërmjet fuqizimit dhe rritjes së mundësive për punë në sektorët e shërbimit dhe të hotelierisë, duke nxitur:
₋Punësimin e të rinjve, grave dhe emigrantëve të kthyer.
-Zhvillimin e soft skills-ave që i duhen kompanive nga pjesëmarrësit e kursit si dhe një mundësi për rritje personale,kulturore,sociale dhe profesionale. Afati i fundit i aplikimeve data 26 prill

Për më tepër informacion klikoni linkun:

https://scformazione.org/corso-formativo/ 

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1