Lajme

Forumi Kombëtar për “Kujdesin Afatgjatë për të Moshuarit/Moshuarat në Shqipëri

Biznes Albania merr pjesë në Forumin Kombëtar për “Kujdesin Afatgjatë për të Moshuarit/Moshuarat në Shqipëri.
Ky forum ka për qëllim të ndajë me pjesëmarresit nga institucionet publike dhe partnerët socialë gjetjet e Analizës së ILO mbi “Politikat për të Moshuarit në Shqipëri “ dhe për të hedhur dritë me rekomandime për ndërhyrjet që të sigurohet një kujdes afatgjatë për këtë grup të rëndësishëm të popullsisë në Shqipëri.
 
 

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1