Lajme

Takimin konsultativ rajonal të organizuar nga ILO Projekti “Qasje në drejtësi për mosmarrëveshjet në punë përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit”

Biznes Albania merr pjesë në takimin konsultativ rajonal të organizuar nga ILO Projekti “Qasje në drejtësi për mosmarrëveshjet në punë përmes ndërmjetësimit dhe pajtimit”. Takimet kosultative do të shërbejnë si forume për shkëmbimin e informacionit, reflektimin kolektiv mbi çështjen e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të punës dhe garantimin e aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë punëmarrësit.

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1