Lajme

Rezultatet e pyetesorit

Rezultatet e pyetësorit për kompanitë Shqiptare, mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon për shkak të krizës së krijuar nga COVID-19. 

Biznes Albania me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), kreu një studim mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon për shkak të krizës së krijuar nga  COVID-19. Ky studim u bazua në një pyetësor i cili ka për qëllim të përcjell shqetësimet e kompanive Shqiptare tek autoritetet qeveritare, bankat dhe palët e tjera të interesit. Ky pyetësor i është dërguar anëtarëve të Biznes Albania dhe më gjerë.

Më poshtë po paraqesim rezultatet e pyetësorit.

kliko per rezultatet e pyetsorit >

Kontakte

Tel: +3554226280

E-mail : contact@biznesalbania.org.al

Adresa: Rr. Marko Bocari, Nd.6, H.1, Nr.1, Tirane.

https://fb.com/biznes.albania.1