Lajme

Patëm kënaqësinë të merrnim pjesë në Takimin e Palëve të Interesit të Garancisë Rinore në Shqipëri tek Shkolla Profesionale "Teknike Elektrike Gjergj Canco".
 
Ishte një përvojë pasuruese angazhimi me aktorët kryesorë, duke përfshirë Drejtorin Ekzekutiv të YG-së, përfaqësuesin e Delegacionit të BE-së, UNDP-në, UNICEF-in dhe më shumë!
 
Objektivat

Kursi i trajnimit ka për qëllim të promovojë përfshirjen sociale të të rinjve, të grave dhe emigrantëve të kthyer, nëpërmjet fuqizimit dhe rritjes së mundësive për punë në sektorët e shërbimit dhe të hotelierisë, duke nxitur:
₋Punësimin e të rinjve, grave dhe emigrantëve të kthyer.
-Zhvillimin e soft skills-ave që i duhen

Thirrja për “Vetë sipërmarrjen dhe Vetëpunësimin: Fondi i Mikrokredive të Biznesit” është pjesë e nismës "Rezistenca margjinale: modeli i ekonomisë qarkulluese për zhvillimin e profesioneve specifike të territorit" (më tej referuar si “Projekti’) – e identifikuar me kodin AID 012314/02/5 – aprovuar dhe miratuar për financim në kuadër të Thirrjes

Made in Farka – nje emer i ri i produkteve te artizanatit.
 
Promovuam kete brand dhe qendren e re te artizanatit ne #Farke ku rreth 30 gra nga kjo zone mund te zhvillojne zanatet dhe talentet e tyre ne qendistari, produkte sapuni, poceri etj.
 
Prej muajsh ato jane

BiznesAlbania në Ditën e 8 Marsit u gjend në Kalanë e Tiranës, duke promovuar gratë sipërmarrëse dhe produktet e tyre artizanale, por edhe zejtarë të tjerë të cilët u certifkuan me Titujt Mjeshtër.
Në këtë aktivitet morën pjesë Shoqatat e Ballkanit Perëndimor dhe Ukraina, Ekspertë nga Dhoma e Zejeve Koblenz,

BiznesAlbania mori pjese sot në Konferencën e 'Dites Boterore per Drejtesi Sociale'. KSSH organizon kete konference edhe si organizatë anëtare e "Koalicionit Global për Drejtësi Sociale" të krijuar ngaTrupi Drejtues i ILO-s në vitin 2023, e cila është një nismë inovatore që synon intensifikimin e përpjekjeve kolektive për të adresuar

Faqja 1 di 6

Kontakte

Tel/fax: +35542204272
Tel/Fax: +35542226280
Mob: +355682082666

E-mail : info@biznesalbania.org.al

Adresa: Bulevardi Bajram Curri, Godina 2 kate brenda ambjenteve te Drejtorise Rajonale te Arsimit dhe Formimit Profesional DRAFP Nr.4, Tirana / Albania

fb.com/biznes.albania.1