Lajme

BiznesAlbania mori pjesë në konferencën "Ratifiko ILO C190- Eliminimi i dhunës dhe ngacmimit në botën e punës". Kjo konferencë u organizuar nga BSPSH me kryetar z. Gëzim Kalaja. Të pranishëm në konferencë të cilët mbajtën fjalën e tyre ishin z. Koli Sinjari përfaqësues i BiznesAlbanias, Kordinatorja e ILO-s znj. Zhulieta

Biznes Albania mori pjesë në takimin e organizuar sot nga ILO, IOE dhe AREC ( Qëndra Rajonale e Organizata të Punëdhënsve të Rajonit). Gjatë këtij takimi online u prezentuan sfidat e biznesit dhe shkëmbimin e përvojave në lidhje me situatën aktuale të shkaktuar nga Covid- 19 në secilin vend dhe

 

 

Organizata Ndërkombëtare të Punës (ILO) në bashkëpunim me BiznesAlbania dhe ProExport Albania po zbaton Projektin “Fuqizimi i Grave Kundër Covid-19”, i cili synon të mbështesë sektorët e prodhimit ose përpunimit të tekstilit, lëkurës dhe këpucëve.

Kjo thirrje për aplikim lidhet me implementimin e komponentit të dytë të këtij

Rezultatet e pyetësorit për kompanitë Shqiptare, mbi situatën e biznesit në Shqipëri dhe sfidat që ai po kalon për shkak të krizës së krijuar nga COVID-19. 

Biznes Albania me mbështetjen teknike të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe në partneritet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), kreu një studim

Kontakte

Tel: +3554226280

E-mail : contact@biznesalbania.org.al

Adresa: Rr. Marko Bocari, Nd.6, H.1, Nr.1, Tirane.

https://fb.com/biznes.albania.1