Uncategorized

BiznesAlbania organizon Ditën Informuese 1 në kuadër të projektit “Rrjeti i ndërmarrjeve për nxitjen e kreativitetit dhe inovacionit” (CIDE – NET)

Më 11 Tetor 2018, BiznesAlbania organizoi Ditën Informuese 1 në kuadër të projektit CIDE-NET “Rrjeti i ndërmarrjeve për nxitjen e kreativitetit dhe inovacionit” ku në fokus të tij ka investimin në edukim, trajnim dhe formimin profesional për aftësi të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Në të morën pjesë kompani të fushave të ndryshme si IT, […]

Uncategorized

Meeting of the task force group on the framework of the project WIM3

In the framework of the project WIM3 BiznesAlbania organized on 23 April 2018 a national meeting of expert group. According to the project work programme, BiznesAlbania created an expert group of Union of Independent trade Unions of Albania (BSPSH), representatives of the Ministry of Finance and Economy (that covers the social dialogue and the National […]

Uncategorized

BiznesAlbania participated on kick – off meeting of the project “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network” CIDE – NET.

In the framework of the Project “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network CIDE – NET” through promoting creativity, innovation are decide to be developed some activities for awareness and promotion of it. On 21/09/2017 was held in premises of lead partner of the project, Hellenic Management Association, in Athens, kick – off meeting with all […]

Uncategorized

BiznesAlbania merr pjesë në hapjen e projektit “Rrjeti i Ndërmarrjeve për Nxitjen e Kreativitetit dhe Inovacionit” (CIDE NET)

Në kuadër të projektit “Rrjeti i ndërmarrjeve për nxitjen e kreativitetit dhe inovacionit” CIDE – NET nëpërmjet promovimit të kreativitetit, inovacionit janë vendosur të zhvillohen disa aktivitete për ndërgjegjësimin dhe promovimin e tij. Më 21/09/2017 është mbajtur në zyrat qëndrore të partnerit kryesor të projektit Shoqata Greke e Menaxhimit, në Athine, takimi i parë i […]

Uncategorized

“Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network” (CIDE NET)

In the framework of the program “INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020”, co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF), Union of Albanian Business – BiznesAlbania, participate in the implementation of the project “Creative and Innovation Driven Enterprises’ Network” together with Hellenic Management Association, Union of Chambers of Commerce and Industries of Greece, Business Confederation of […]

Uncategorized

“Rrjeti i Ndërmarrjeve për Nxitjen e Kreativitetit dhe Inovacionit” (CIDE NET)

Në kuadër të programit “INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020”, bashkëfinancuar nga Fondi Europian i Zhvillimit Rajonal (ERDF) “Bashkimi i Bizneseve të Shqipërisë – BiznesAlbania” është pjesëmarrëse në zbatimin e projektit “Rrjeti i Ndërmarrjeve për Nxitjen e Kreativitetit dhe Inovacionit”, së bashku me: Shoqatën Greke të Menaxhimit, Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Greqisë, […]