Uncategorized

“Rrjeti i Ndërmarrjeve për Nxitjen e Kreativitetit dhe Inovacionit” (CIDE NET)

Në kuadër të programit “INTERREG Balkan – Mediterranean 2014-2020”, bashkëfinancuar nga Fondi Europian i Zhvillimit Rajonal (ERDF) “Bashkimi i Bizneseve të Shqipërisë – BiznesAlbania” është pjesëmarrëse në zbatimin e projektit “Rrjeti i Ndërmarrjeve për Nxitjen e Kreativitetit dhe Inovacionit”, së bashku me: Shoqatën Greke të Menaxhimit, Bashkimin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Greqisë, […]