Uncategorized

BiznesAlbania ne kuader te projektit “Rrjeti i ndermarrjeve per nxitjen e krijimit dhe inovacionit” CIDE-NET, zhvillon workshop-e gjate muajit Prill – Maj 2019 per rritjen e aftesive  te SME/ Sipermarrjeve mbi  Kreativitetin dhe Inovacionin ne prodhim, organizim dhe marketing.

 

BiznesAlbania ne kuader te projektit “Rrjeti i ndermarrjeve per nxitjen e krijimit dhe inovacionit” CIDE-NET, zhvillon workshop-e gjate muajit Prill – Maj 2019 per rritjen e aftesive  te SME/ Sipermarrjeve mbi  Kreativitetin dhe Inovacionin ne prodhim, organizim dhe marketing.

 

Ne fokus eshte : Investimi ne edukim, Trajnim dhe Formimi Profesional per  aftesi te mesuarit gjate gjithe jetes.

Trajnimet zhvillohen ne kuader te programit INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 projekt i bashke-financuar nga Fondi i Zhvillimit Rajonal Europian  (ERDF) per te promovuar bashkepunimin midis 5 vendeve , 3 vende pjestare te EU (Bullgaria, Qipro, Greqia dhe 2 vende kandidate, Shqiperia dhe Maqedonia).

 

Temat kryesore te moduleve te trajnimit jane:

-Modeli Innovativ ne kompani –Prespektivat e kerkimit per inovacione ne kompani

-Strategjite e Inovacionit – Shperndarrja e detyrave per zhvillimin e Inovacionit- Kordinimi dhe monitorimi i Zhvillimit te procedurave te inovacionit

-Zbatimi pilot i Inovacionit- Monitorimi dhe procedura e vleresimit

-Inovacioni organizativ dhe zgjerimi i Burrimeve Njerezore – Burrimet e nevojshme dhe analiza e hendekut te aftesive e Burrimeve Njerezore ne Kompani

-Plan i Biznesit dhe financimi i Inovacionit

-Vleresimi perfundimtar i Inovacionit

Ju ftojme te beheni pjese e moduleve te trajnimit dhe workshop-e papagese nga ana juaj .

Per regjistrime klikoni ne adresen:  http://www.cidenet.eu/registration-form/

Datat e trajnimit do t’ju njoftojme mbasi te shprehni interesin tuaj.

Periudha: Prill –Maj

Kohezgjatja: 9.00-13.00 ( jo cdo dite)

Adresa: Blv “Bajram Curri”,Godina 2 Kate, brenda ambjenteve të Drejtorisë Rajonale të Arsimit dhe Formimit Profesional  DRAFP Nr.4, Tiranë.

Per informacione te metejshme mos hezitoni te kontaktoni ne adresen e meposhtme:

info@biznesalbania.org.al

Leave a Reply