BiznesAlbania

Misioni

• BiznesAlbania është një organizatë mbi baza anëtarësimi e ngritur për të
promovuar, përfaqësuar dhe mbrojtur interesat e biznesit në Shqipëri në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar nëpërmjet avokimit dhe dialogut publik –
privat.
• Vlerat tona bazohen në:
– Pavarësi nga shteti
– Respektim të anëtarëve tanë kolektivë dhe individualë
– Transparencë
– Dialog të hapur me të gjithë aktorët

Leave a Reply